नागरी प्रचार देश उन्नति का द्वार है। - गोपाललाल खत्री।

Find Us On:

English Hindi
Loading
राष्ट्रीय गीत | National Song (काव्य) 
Click to print this content  
Author:बंकिम चन्द्र चटर्जी

वंदे मातरम्, वंदे मातरम्!
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम्!
वंदे मातरम्!
शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम्!
वंदे मातरम्, वंदे मातरम्॥

#

राष्ट्रीय गीत सुनें!

#

Previous Page  |   Next Page

Comment using facebook

 
 
Post Comment
 
Name:
Email:
Content:
Type a word in English and press SPACE to transliterate.
Press CTRL+G to switch between English and the Hindi language.